Silverbucket gör resursplaneringen enkel och synlig

Postad: 2021/05/07

ETTELVA är ett svenskt arkitektföretag som började använda Silverbucket i mars 2020. Tidigare använde de Excel för att resursplanera men insåg att det inte längre räckte. De ville på ett tydligare sätt kunna se företagets totala resursbehov och samtidigt på ett enkelt sätt hålla resursplaneringen uppdaterad.

”Silverbucket har hjälpt oss att ha en öppen och tydlig kommunikation, särskilt under pandemin när anställda inte har kunnat träffa sina kollegor i det verkliga livet” säger kontorschef och arkitekt Louise Aurell.

ETTELVA:s arbetsfilosofi är att alla är ansvariga för sin egen tid och på så sätt behöver alla planera sina egna timmar. ”Hos oss har alla tillgång till att se all information i Silverbucket och alla anställda ansvarar för sin egen resursplanering” berättar Aurell. För att det arbetssättet ska fungera måste det finnas en ständig dialog mellan de anställda och ledningen. På ETTELVA är teamcheferna ansvariga för att se till att resursplanerna görs i tid och baseras på företagets instruktioner. Teamen samlas nästan dagligen medan Louise Aurell leder teamcheferna varje vecka för att gå igenom företagets övergripande resursbehov. Silverbucket ger oss säkerhet i det vi gör, för vi har alltid chansen att inte bara se vad vi själva jobbar med utan också vad alla andra gör”

”Faktum är att eftersom vår resursplanering nu alltid är uppdaterad så har detta gjort oss mycket mer effektiva”

Även om ETTELVA redan har använt Silverbucket i cirka tio månader finns det många funktioner att upptäcka. För närvarande planerar de ännu inte riktigt sina framtida projekt men det är något de kommer att göra i framtiden. Idag fokuserar de än så länge på effektiv resursplanering för pågående projekt.

Silverbucket har gjort det möjligt för ETTELVA att ha en tydlig bild av den övergripande resursplaneringen och de har stora förhoppningar för framtiden. ETTELVA tror att när tiden går och Silverbucket har samlat in mer data om projekten kommer det vara ännu mer fördelaktigt. Då kommer de nämligen kunna jämföra hur verksamheten går även på månadsbasis. ETTELVA lovordar de tillgängliga graferna i Silverbucket och på frågan om vilka de viktigaste funktionerna i Silverbucket är så kom svaret snabbt;

Det bästa med Silverbucket är definitivt hur allt presenteras och hur enkelt det är att ha en övergripande koll på företagets nuvarande situation

Det är därför enkelt för ETTELVA att ha den öppna driftsmodellen eftersom alla vet var de ska hitta informationen och hur man använder den. Eftersom alla också gör sin egen resursplanering är det viktigt att Silverbucket är användarvänligt så att alla anställda faktiskt gör sin del. Tydligheten och öppenheten är definitivt nyckeln till vårt företags framgång poängterar Aurell.