Nyheter

Använd SaaS-verktyg för resursplanering

Postad: 2023/11/02
SaaS resursplanering
Optimera din verksamhet:
Fördelarna med resursplanering genom ett SaaS-verktyg!

I dagens snabbrörliga affärsvärld är resursplanering mer avgörande än någonsin för att säkerställa effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft. Många organisationer har upptäckt fördelarna med att använda Software as a Service (SaaS) -verktyg för att hantera sina resurser på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. I den här artikeln kommer vi att utforska några av de tydliga fördelarna med att använda SaaS-verktyg för resursplanering.

 

Tillgänglighet och Flexibilitet

En av de mest betydande fördelarna med att använda SaaS-verktyg för resursplanering är tillgängligheten och flexibiliteten de erbjuder. Dessa verktyg är molnbaserade och kan därför nås från praktiskt taget var som helst med en internetanslutning. Det innebär att teamet inte längre är begränsat till kontorets fyra väggar, vilket ger dem friheten att arbeta på fältet, hemifrån eller på resande fot. Detta ökar produktiviteten och gör det enklare att anpassa sig till förändrade omständigheter.

 

Realtidsinformation och Samarbete

Med SaaS-verktyg för resursplanering kan du enkelt dela och uppdatera information i realtid. Detta är särskilt värdefullt när du hanterar projekt med flera team eller när du har distribuerade arbetsgrupper. Alla har tillgång till samma data, vilket minskar risken för missförstånd och fel. Dessutom möjliggör samarbetsfunktioner i SaaS-verktygen en sömlös kommunikation mellan teammedlemmar och intressenter.

 

Automatisering och integrationer

SaaS-verktyg för resursplanering möjliggör automatiseringsfunktioner och effektiva integrationer med exempelvis affärssystemet. De kan hjälpa till med att automatisera uppgifter, hantera projektbudgetar, generera rapporter och till och med övervaka resursanvändningen. Detta sparar tid och minskar risken för manuella fel. Med mindre administrativt arbete kan teamet fokusera mer på att uppnå målen och leverera resultat.

 

Skalbarhet och Kostnadseffektivitet

SaaS-verktyg för resursplanering är oftast skalbara och flexibla, vilket innebär att de kan anpassas efter organisationens specifika behov. Du kan enkelt öka eller minska användningen och funktionaliteten efter behov. Detta gör det möjligt att hantera resurser och kostnader mer effektivt, vilket är särskilt fördelaktigt för mindre organisationer med begränsade resurser.

 

Säkerhet och Uppdateringar

Säkerheten i SaaS-verktyg har förbättrats avsevärt under de senaste åren. De flesta leverantörer erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner och regelbundna uppdateringar för att skydda användardata. Detta minskar risken för dataintrång och förlust av kritisk affärsinformation.

Sammanfattningsvis – att använda SaaS-verktyg för resursplanering ger organisationer möjlighet att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra samarbetet. Dessutom ger de flexibilitet och skalbarhet som behövs för att anpassa sig till en snabbrörlig affärsmiljö. Genom att dra nytta av dessa fördelar kan organisationer positionera sig själva för framgång och hållbarhet i dagens konkurrensutsatta marknad. Om du ännu inte har övervägt att använda SaaS-verktyg för resursplanering är det hög tid att utforska dessa möjligheter för att optimera din verksamhet.

 

Projekt Software är återförsäljare i Sverige av Silverbucket, ett enkelt och smidigt SaaS-verktyg för resursplanering. Här kan du läsa mer om Silverbucket.

Vill ni testa Silverbucket i er organisation? Starta din kostnadsfria testperiod här.

 

Är du nyfiken på hur Silverbucket skulle kunna hjälpa er med er resurs- och projekthantering? Varmt välkommen att kontakta:

Per Henriksson
📧 per.henriksson@projectsoftware.se 
📞 +46 73 807 83 52 +46 73 807 83 52 

 

 


 

Effektiv resursplanering: Att utvärdera och använda kompetenser

Postad: 2023/10/24

Kompetenser i resursplanering

Resursplanering är en central del av att driva en framgångsrik organisation. Att fördela och utnyttja de tillgängliga resurserna på rätt sätt kan innebära skillnaden mellan framgång och misslyckande. En viktig aspekt av resursplanering är att förstå och använda kompetenser effektivt. I den här artikeln kommer vi utforska hur man kan använda kompetenser i resursplanering för att maximera produktivitet och prestation.

 

Vad är kompetenser?

Kompetenser refererar till de färdigheter, kunskaper och erfarenheter som individer och team har. Det kan inkludera tekniska färdigheter, såsom programmering eller projektledning, såväl som mjuka färdigheter, som kommunikation och problemlösning. Kompetenser är unika för varje individ och kan vara avgörande för hur väl arbetsuppgifterna blir utförda.

Identifiera och utvärdera kompetenser

Det första steget i att använda kompetenser i resursplanering är att identifiera och utvärdera de kompetenser som finns i organisationen. Som exempel kan ni genomföra kompetenskartläggningar och utvärdera de färdigheter och erfarenheter som dina medarbetare har. Det är viktigt att förstå vilka kompetenser som är mest relevanta för organisationens mål och vilka som behöver utvecklas eller förbättras.

Matcha kompetenser med uppgifter och projekt

När du har en klar bild av de kompetenser som finns tillgängliga kan du börja matcha dem med specifika uppgifter och projekt. Det innebär att du placerar personer med rätt kompetenser på rätt platser för att maximera effektiviteten. Till exempel kan en medarbetare med djup teknisk kunskap vara perfekt för att leda ett tekniskt projekt, medan någon med utmärkta kommunikationsfärdigheter kan vara mer lämpad för kundrelationer.

Utveckla och främja kompetenser

Att använda kompetenser i resursplanering handlar inte bara om att matcha befintliga färdigheter med uppgifter. Det handlar också om att investera i att utveckla och främja kompetenser inom organisationen. Det kan inkludera utbildning, mentorskap och andra utvecklingsmöjligheter. Genom att ständigt förbättra kompetensnivån inom organisationen kan du öka dess förmåga att möta nya utmaningar och möjligheter.

Fördela resurser effektivt

Resursplanering handlar inte bara om att fördela personal utan också om andra resurser som tid, budget och utrustning. När du använder kompetenser i resursplanering kan du ta bättre beslut om hur dessa resurser fördelas. Till exempel kan du tilldela mer tid och budget till projekt som kräver specifika kompetenser som är avgörande för projektets framgång.

Mät och utvärdera resultat

Slutligen är det viktigt att mäta och utvärdera resultaten av din resursplanering. Har du använt kompetenser på ett effektivt sätt? Har det lett till ökad produktivitet och prestation? Genom att kontinuerligt utvärdera och anpassa din resursplanering kan du säkerställa att du tar de bästa besluten för din organisation.

Sammanfattningsvis så är det en viktig strategi att använda kompetenser i resursplaneringen för att maximera produktivitet och prestation inom organisationen. Genom att identifiera, matcha, utveckla och fördela kompetenser på rätt sätt kan du säkerställa att dina resurser används effektivt och att din organisation är redo att möta framtida utmaningar. En genomtänkt och strategisk användning av kompetenser kan vara nyckeln till att uppnå långsiktig framgång.

 

Projekt Software är Sveriges återförsäljare av Silverbucket, ett enkelt och smidigt verktyg för resursplanering med hjälp av kompetenser. Läs mer om Silverbucket här.

Vill ni testa Silverbucket i er organisation? Starta din kostnadsfria testperiod här.

 

Är du nyfiken på hur Silverbucket skulle kunna hjälpa er med er resurs- och projekthantering? Varmt välkommen att kontakta:

Per Henriksson
📧 per.henriksson@projectsoftware.se  
📞 +46 73 807 83 52

 


 

Kickoff med Sundbom Group

Postad: 2023/10/18

Nu kom vi äntligen iväg på vår efterlängtade resa till Juan-les-Pins på Franska Rivieran. Vi åker varje höst på kickoff med hela Sundbom Group-koncernen. Precis som alla andra år blev det mycket trevliga och även produktiva dagar. Vi har varvat konfererande och team building med god mat och dryck, utflykter och givetvis trevligt umgänge. Det är ett roligt gäng vårt lilla bolag får ingå i så vi har haft fantastiska dagar!

   

 


 

Excel vs Resursplaneringsverktyg för resursplanering?

Postad: 2023/10/10

Excel vs Resursplaneringsverktyg för resursplaneringExcel vs Resursplaneringsverktyg för resursplanering?

Att effektivt hantera och planera resurser är avgörande för framgång inom många verksamheter. Vissa använder Excel när de resursplanerar medan allt fler har börjat använda ett specialiserat resursplaneringsverktyg. Vi kommer här att utforska skillnaderna mellan dessa två tillvägagångssätt.

 

Flexibilitet vs. Specialisering

Excel: Excel är flexibelt och kan anpassas för att hantera en mängd olika uppgifter, inklusive resursplanering. Du kan skapa anpassade kalkylblad och formler som passar dina behov. Det ger dig full kontroll över strukturen och layouten.

Resursplaneringsverktyg: Specialiserade resursplaneringsverktyg är utformade specifikt för att hantera resursplanering. De erbjuder vanligtvis fördefinierade mallar och funktioner som är inriktade på att effektivisera processen. Ofta är systemen molnbaserade och standardiserade vilket gör att det kan spara både tid och minska risken för fel.

 

Automatisering och Integration

Excel: Excel kräver oftast manuell datainmatning och uppdatering. Integration med andra system kan vara möjlig, men det kan vara komplicerat att uppnå och kräva omfattande arbete.

Resursplaneringsverktyg: Specialiserade verktyg kan automatisera många aspekter av resursplaneringen vilket minimerar administration och dubbelarbete att fylla in samma data på flera ställen. De kan integreras med andra system såsom affärssystem med tillhörande tidrapportering, CRM-verktyg eller rapportverktyg för att säkerställa att all data är uppdaterad och korrekt.

 

Samarbete, Tillgänglighet och Risk

Excel: Om du delar Excel-filer via e-post eller molntjänster kan det bli svårt att hålla reda på den senaste versionen. Samarbete kan vara utmanande, och flera personer kan oavsiktligt redigera samma fil samtidigt och ändra fel saker som formler. Det kan också vara en risk då ansvaret för Excel-filen ofta ligger på ett fåtal personer inom organisationen.

Resursplaneringsverktyg: De flesta resursplaneringsverktyg erbjuder möjligheter till samarbete i realtid. Teamet kan enkelt se och uppdatera resursplanen och kommunicera om förändringar. Detta kan öka produktiviteten och minska risken för missförstånd.

 

Rapportering och Analys

Excel: Du kan skapa anpassade rapporter i Excel, men det kan vara tidskrävande att sammanställa och analysera data. Det kräver ofta omfattande formelarbete och manuell manipulation av data.

Resursplaneringsverktyg: Specialiserade verktyg erbjuder ofta inbyggda rapporter och analyser och går samtidigt att integrera med andra rapportverktyg. Du kan snabbt generera översikter av resursfördelningen och identifiera flaskhalsar eller möjligheter till förbättring.

 

Kostnad och Komplexitet

Excel: Excel är generellt sett ett lågkostnadsalternativ eftersom det ingår i Microsoft Office-paketet. Det kan dock kräva tid och expertis att skapa avancerade resursplaneringslösningar. Tid är också pengar!

Resursplaneringsverktyg: Specialiserade verktyg kan vara dyrare att införa, men de erbjuder oftast mer avancerade funktioner och snabbare implementering.

 

Sammanfattningsvis är valet mellan att använda Excel eller ett specialiserat resursplaneringsverktyg beroende av dina specifika behov. Excel kan vara ett alternativ för mindre organisationer med enklare planeringsbehov som inte har insett fördelarna med ett effektivt verktyg. Medan ett resursplaneringsverktyg ger ett mer säkert och strukturerat arbete med möjlighet till användarvänliga, smarta och tidsbesparande funktioner.

 

 

Projekt Software är återförsäljare i Sverige av Silverbucket, ett enkelt och smidigt verktyg för resursplanering. Läs mer om Silverbucket här.

Vill ni testa Silverbucket i er organisation? Starta din kostnadsfria testperiod här.

 

Är du nyfiken på hur Silverbucket skulle kunna hjälpa er med resurs- och projekthantering? Varmt välkommen att kontakta Per Henriksson:

📧 per.henriksson@projectsoftware.se
📞 +46 73 807 83 52.

 

 


 

Resursplanering under lågkonjunktur

Postad: 2023/09/28
Resursplanering under lågkonjunktur

 

Vikten av Effektiv Resursplanering under lågkonjunktur

Lågkonjunkturen är nu ett faktum och hög osäkerhet råder hos både företagare och privatpersoner. Under dessa tider möter företag och organisationer utmaningar som minskad efterfrågan och stramare budgetar. Just på grund av osäkerhet. Effektiv resursplanering blir nu därför ännu viktigare för att överleva och eventuellt blomstra. Här listar vi fem punkter som belyser varför det är extra viktigt att hålla koll på sin resursplanering under lågkonjunktur.

 

1. Ökad effektivitet

Lågkonjunkturer tvingar företag att åstadkomma mer med mindre kapacitet. Genom att noggrant planera och hantera sina resurser kan organisationer uppnå ökad effektivitet. Det kan innebära att man optimerar personalstyrkan, minskar överflödiga kostnader och prioriterar projekt som genererar högst lönsamhet.

2. Flexibilitet för att hantera osäkerhet

Lågkonjunkturer innebär oftast ökad ekonomisk osäkerhet. Att ha en flexibel resursplanering gör det möjligt för företag att snabbt anpassa sig till förändringar på marknaden. Det kan inkludera att flytta personal till mer kritiska områden eller att omförhandla avtal med leverantörer för att spara pengar.

3. Behålla personal och kompetens

Att behålla kärnkompetens är avgörande för att återhämta sig när ekonomin vänder uppåt igen. Genom att planera noga kan företag undvika onödig personalomsättning och säkerställa att de behåller den kunskap och erfarenhet som behövs för att fortsätta stå sig i konkurrensen.

4. Stärkt konkurrenskraft

Företag som är proaktiva med sin resursplanering under en lågkonjunktur kan stärka sin konkurrenskraft på lång sikt. De kan investera i forskning och utveckling, marknadsföring eller expansion när konkurrenter kanske tvingas dra sig tillbaka. På så sätt kan de ta marknadsandelar och växa när ekonomin återhämtar sig.

5. Riskhantering

Lågkonjunkturer medför alltid viss risk. Genom att ha en robust resursplan kan företag identifiera och hantera dessa risker på ett strukturerat sätt. Det kan innebära att man breddar sina intäktskällor, minimerar skuldsättning eller säkrar upp leveranskedjor för att undvika avbrott.

 

Avslutande tankar

Sammanfattningsvis är resursplanering en nyckelkomponent för överlevnad och framgång under lågkonjunktur. Att vara förberedd, flexibel och effektiv med sina resurser kan göra stor skillnad när ekonomin är utmanande. Lyckas man med detta kan man ofta komma ut starkare än någonsin när konjunkturen vänder. Noggrann resursplanering är därför en investering som alltid lönar sig, oavsett ekonomiska omständigheter.

 

Projekt Software är återförsäljare i Sverige av Silverbucket, det bästa och mest användarvänliga verktyget för resursplanering. Läs mer om verktyget här.

Nyfiken på att testa Silverbucket? Starta din kostnadsfria period här.

 

Vill ni veta mer om hur Silverbucket kan hjälpa just er med resurs- och projekthantering? Välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se  eller på telefon +46 73 807 83 52.

 


 

Varför är det viktigt med en uppdaterad resursplanering?

Postad: 2023/09/08

 

Företagets resursplanering förändras och utvecklas av naturliga skäl hela tiden. Därför behöver det finnas grundregler för hur uppdatering av information ska skötas. Om inte alla gör på samma sätt kommer det bli svårt att hantera verksamheten och framför allt projektverksamheten kan bli rörig.

 

Grundregler

Först och främst är det viktigt att man alltid uppdaterar i systemen så snabbt som möjligt efter att nya förändringar har skett. Innan ändringarna sker måste naturligtvis alla inblandade vara överens och informerade för att undvika att någon får en otrevlig överraskning.

Ansvaret för att uppdatera förändringar kan ligga på olika personer, beroende på organisation. Hos vissa är det teamledaren som sköter det och hos andra är det projektledaren eller konsultchefen. Oftast är alla delaktiga i diskussionerna men det är alltid bra att bestämma vem som är ytterst ansvarig för att till sist uppdatera informationen.

 

Medarbetarens perspektiv

Det allra viktigaste är att alltid se till att medarbetarna känner till alla förändringar som kan påverka dem och deras arbete. För att enklare kunna hantera förändringar behöver de veta vilka projekt de ska jobba i och vilka som är på gång. Något man inte får glömma bort är att inget verktyg kan ersätta en personlig dialog. Så arbetsledarna måste också prata med berörda och inte bara informera genom verktyg.

Arbetsledare ansvarar för att se till så att medarbetarna inte är över- eller underplanerade. De måste även fylla eventuella luckor i projekt där man har krav på roller som ännu inte är tillsatta. Förändringar i resursplaneringen måste också övervakas i sin helhet för att kunna förutse de potentiella effekterna på faktureringsgraden och resursutnyttjandet.

 

Projektets perspektiv

Projektledare är vana vid förändringar och vissa situationer kan vara värre än andra, som till exempel när en projektmedarbetare plötsligt försvinner vid fel tillfälle eller att projekten flyttas eller förlängs. Det kan vara under en period med högre arbetsbelastning där man snabbt behöver fylla luckan som uppstått i ett annat projekt. En uppdaterad resursplanering i ett bra verktyg är då ett bra hjälpmedel. Chansen är större att projektet kan hålla sin tidsplan och kunden blir nöjd.

Tack vare ett bra verktyg för resursplanering så blir det enklare att hitta personer med rätt kompetens, hålla koll på kostnader och tidsplan, oavsett förändringar som sker under projektets gång. Naturligtvis gör inte enbart ett bra verktyg någon skillnad om inte informationen alltid hålls uppdaterad.

 

Uppdaterad resursplanering innebär följande:
 • Kommunikation är det viktigaste, utan kommunikation är det inte mycket som fungerar.
 • Säkerställ att arbetsbelastningen är optimal för både enskilda medarbetare och företaget i stort när förändringar sker.
 • Beakta specifika krav på roller och tilldela planeringen i god tid till rätt personer.
 • Förändringar gällande både faktureringsgrad och fördelning av resurser ska övervakas regelbundet.
 • Var medveten om att förändringar i ett projekt också kan påverka andra projekt beroende på vilka medarbetare som är involverade. Återigen – kommunikationen är grundläggande!
 •  

  Nyfiken på att testa Silverbucket? Starta din kostnadsfria period här.

  Projekt Software är återförsäljare i Sverige av Silverbucket, läs mer om verktyget här.

   

  Vill ni veta mer om hur Silverbucket kan hjälpa just er med resurs- och projekthantering? Välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se  eller på telefon +46 73 807 83 52.

   

  Läs originalartikeln hos Silverbucket här.

   


   

  Ny kund – Horisont Arkitekter

  Postad: 2023/06/21

   

   

  Att arkitekter gillar att resursplanera i Silverbucket har vi konstaterat sen gammalt. Nu senast har Horisont Arkitekter anslutit sig till den växande skaran. Så roligt! Vi hälsar Horisont varmt välkomna och önskar dem stort lycka till med deras fortsatta resursplanering.

  Är ni nyfikna på hur ni skulle kunna resursplanera mer effektivt? Välkommen att kontakta:

  Per Henriksson, VD Project Software
    per.henriksson@projectsoftware.se
      +46 73 807 83 52

  Läs mer om Silverbucket här.

   


   

  Ny kund – Ecogain

  Postad: 2023/05/24

  Ecogain är senaste tillskottet i vår kundskara som börjar resursplanera i Silverbucket. De är miljökonsulter som hjälper organisationer att skapa affärsnytta på ett hållbart sätt. Ecogain har kunder i alla möjliga slags branscher och som konsultbolag gör de mycket klokt i att styra upp sin resursplanering. Varmt välkomna Ecogain och fortsatt lycka till med det viktiga arbete ni gör!

  Är ni nyfikna på hur Silverbucket skulle kunna förenkla er beläggning? Välkommen att kontakta:

  Per Henriksson, VD Project Software
  +46 73 807 83 52
  per.henriksson@projectsoftware.se

  Vill du veta mer om Silverbucket, läs vidare här!

   


   

  Resursplanering blir effektivt och givande med Silverbucket

  Postad: 2023/05/08

  Resurshantering effektivt med Silverbucket

  Daterade Excel-ark gömda någonstans i molnet, överarbetade medarbetare och försenade projekt låter väl inte så lockande? Resursplaneringen behöver inte vara tidskrävande, splittrad och tråkig. Vid debiterbart projektarbete så är uppdaterad information om resurser avgörande. Informationen måste dessutom vara uppdaterad, tydlig och lätt att hitta.

  Silverbucket är helt enkelt det bästa verktyget på marknaden för hantering av projektresurser. Det hjälper till att hålla projektens tidsplan, ser till att medarbetarna utnyttjas optimalt och ökar på så vis produktiviteten. Att resursplanera i Silverbucket gynnar alla, både projektmedarbetare och chefer”, säger Reija Stenroos, marknadschef på Silverbucket.

  När resurserna är uppdaterade så kan man undvika otrevliga överraskningar längs vägen. Det är då möjligt att i god tid reagera vid eventuella problem som uppstår, till exempel överbokning eller sjukskrivning”, fortsätter Stenroos.

  När arbetsbördan är jämnt uppdelad mår medarbetarna bättre. För högsta möjliga produktivitet är det också viktigt att rätt resurser allokeras till rätt projekt. Tack vare Silverbucket blir det enkelt att fördela medarbetarnas kompetens effektivt. Det går att filtrera fram resurser med en viss kompetens med hjälp av bara ett par klick. På så sätt kan man också identifiera om en viss kompetens saknas och det är dags att rekrytera.

   

  Många teknikföretag väljer resursverktyget som är designat i Finland

  Silverbuckets verktyg för resurshantering har funnits på marknaden i 11 år. I oktober 2021 förvärvade EG Construction företaget som en del av deras finansiella- och projektledningslösningar. Alla Silverbucket-anställda i Tammerfors är fortfarande kvar i Finland – likaså produktutvecklingsenheten. Några stora teknikföretag som Eaton, WSP och J P Hildreth Ltd, är nöjda Silverbucket-kunder.

  Som en tumregel gynnar Silverbucket alla företag med över 30 anställda som är involverade i debiterbara projekt. Om du vill ha mer lätthanterade projekt är Silverbucket svaret. Det gör resurshanteringen effektiv, uppdaterad och till och med ganska rolig”, lovar Stenroos.

   

  Balanserar arbetsbelastningen på olika platser

  Verktyget är också mycket användbart för företag med kontor på olika platser. Oavsett om man är baserad i Helsingfors, London och Berlin får man en bra överblick av samtliga i Silverbucket. Resursplaneringen kanske är helt optimal i London men i Helsingfors är det tvärtom med en ständig brist på resurser och i Berlin kanske det finns utrymme för helt nya projekt.

  Silverbucket kan också användas för att balansera arbetsbördan mellan olika delar i verksamheten. Om olika delar i företaget suttit med egna eller olika Excel-ark och inte är uppdaterad kring resursplaneringen så kanske ingen märker att det råder en enorm brist på en viss typ av experter på ett vissa håll, medan det finns för många av samma på ett annat. I värsta fall används underleverantörer eller fler personer rekryteras trots att det egentligen inte behövs. Silverbucket förbättrar allas arbetssituation, det gör att projekt löper på snabbare och produktiviteten ökar. Det märks på en gång i företagets resultat”, säger Stenroos.

   

  Silverbucket är ett agilt företag och snabba med att möta kundernas behov.

  Våra kunder bidrar ständigt med nya idéer, de låter oss veta vilken typ av funktioner de vill se i Silverbucket. Vissa kunder har till och med kommit på helt nya sätt att använda Silverbucket”, säger Stenroos.

   

  Om du nyfiken på Silverbucket, läs mer om verktyget här.

   

  Vill ni veta mer om hur Silverbucket kan hjälpa just er med resurs- och projekthantering? Välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se  eller på telefon +46 73 807 83 52.

   

  Läs originalartikeln hos Silverbucket här.

   


   

  Resursplanering viktig under lågkonjunkturen

  Postad: 2023/03/21
  Resursplanering i lågkonjunktur

   

  Håll koll på er resursplanering för att bättre kunna styra företaget genom lågkonjunkturen

  Resursplanering är en viktig del av projektledningen, särskilt i dessa ekonomiskt utmanande tider. När konkurrensen växer och marknaden krymper är det viktigt att behålla företagets position på marknaden. Det är till och med möjligt att uppnå tillväxt under en lågkonjunktur. Noggrann resursplanering ger projekten goda marginaler. Om man kan identifiera de faktiska kostnaderna för projektets resurser blir det enklare att säkra kommande jobb till rätt pris.

  I takt med att konkurrensen blir hårdare kan ett företags förmåga att kamma hem affärer ofta bero på att kunden är bekant sedan tidigare. Om det inte är så behöver kanske priset vara lägre än konkurrenternas. För att kunna beräkna ett konkurrenskraftigt pris behöver man ta hänsyn till projektets personalkostnader. Med hjälp av Silverbucket kan man enkelt jämföra faktiskt uppnådda resultat mot resursplaneringen och sedan dra lärdomar från det. Effektiv resursplanering minskar på så sätt personalkostnaderna. En uppdaterad resursplanering ger också en tillförlitlig bild av framtiden så att man vet när det är dags att planera för nya projekt och även identifiera och bemöta potentiella resurskrav.

   

  Effektiv resursanvändning ökar flexibiliteten

  Under en lågkonjunktur är det viktigt för företag att kunna agera flexibelt. Om resursplaneringen alltid är uppdaterad så ser man enkelt vem som är tillgänglig oavsett när behovet finns. Silverbuckets funktion att hantera kompetenser gör att befintliga resurser kan nyttjas optimalt. Med hjälp av medarbetarnas kompetensprofiler kan företaget enklare nyttja resurserna mellan olika team ifall arbetsbelastningen skulle svikta på ett håll och det motsatta på annat håll. På så sätt kan man också undvika uppsägningar.

  Uppsägningar kan dock ibland vara svåra att undvika men se i så fall först över vilka alternativ som finns. Risken med att säga upp personal kan resultera i att deras kompetens plötsligt kan komma att behövas akut längre fram och genast har företagets förmåga att hantera en kris förvärrats ännu mer.

   

  Kostnadshantering och välbefinnande som en konkurrensfördel

  Silverbucket visualiserar personalkostnader i projekten och data på de faktiska siffrorna som stödjer kostnadshanteringen. Planerar man varje projekt noggrant och använder Silverbuckets beräkningar för personalkostnader så kan man enkelt få fram rätt pris för en produkt eller tjänst. På så vis förbättras företagets priskonkurrenskraft och man bibehåller lönsamheten även under sämre tider.

  Medarbetarnas välmående ger också ökad lönsamhet. Kriser har en stor förmåga att påverka människors välbefinnande. Att hålla medarbetarna motiverade under sämre tider ger en konkurrensfördel. Se därför alltid till att arbetsbelastningen för var och en är rimlig och jämnt fördelad.

   

  En uppgång kommer

  Lågkonjunkturer varar inte för evigt utan det kommer att vända på sikt. Under tiden kan det vara en bra idé att granska tidigare projekt i Silverbucket för att identifiera förbättringspotential inför kommande projekt samt nivåer på personalkostnader. I Silverbucket kan man inför framtiden också tydligt se när beställningarna börjar bli fler än vad befintliga resurser och kompetenser räcker till för. Man vet därför i god tid när det börjar bli dags för eventuella rekryteringar som både uppfyller rollberhov och kompetens för varje projekt. På så sätt kan man tacka ja till projekt i framtiden och rekryteringsprocessen kan påbörjas i god tid.

  Oavsett hur den ekonomiska situationen ser ut för närvarande är resursplaneringen nödvändig för ett företag. Silverbucket är ett bra och effektivt verktyg för projektledare och chefer, särskilt under en lågkonjunktur. Vem vill inte ha ett team som kan jobba effektivt och flexibelt? Med hjälp av ett bra resursplaneringsverktyg så får ledningsgruppen en tydlig vision inför framtiden och bättre tider och kan därför framgångsrikt leda sin verksamhet genom den tuffa perioden man befinner sig i.

   

  Om du nyfiken på Silverbucket, läs mer om verktyget här.

   

  Vill ni veta mer om hur Silverbucket kan hjälpa just er med resurs- och projektplanering? Välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se  eller på telefon +46 73 807 83 52.

   

  Läs hela originalartikeln hos Silverbucket här.