Nyheter

Användningsområden för preliminär resursplanering

Postad: 2022/06/03

I Silverbucket är det möjligt att göra två olika typer av allokeringar: bekräftade och preliminära. Preliminära allokeringar är exempelvis användbara i följande fall:

Förändringar i projekt

Ett projekt slutförs tidigare eller senare än vad som var planerat från början. Projektledaren kan då uppdatera resursplaneringen genom att använda preliminära allokeringar. På så sätt blir det enkelt att jämföra den tidigare planeringen med den nya.

Semesteransökan

Medarbetarna kan lägga in sina önskemål om när de vill ha semester med hjälp av preliminära allokeringar. På så sätt finns allas önskemål i en och samma vy vilket ger en bra överblick.

Merförsäljning i projekt

Preliminära allokeringar kan användas när ett projekt blir förlängt. Om exempelvis ett projekt enligt ursprungsplanen skulle ha slutförts i slutet av januari men nu med största sannolikhet kommer pågå till slutet av mars, då kan preliminära allokeringar användas för att kunna se de övergripande effekterna i projektet.

Projektens resursplanering

Projektledarna kan få behörighet att göra preliminära allokeringar för sina projekt. De kan sedan göra projektets resursplanering genom att använda preliminära allokeringar som sedan chefen får acceptera eller neka. Från resursvyn kan man se den övergripande vyn för hela organisationen.

 

Möjligheten att göra preliminära allokeringar är inte aktiverat som standard i kundens miljö. Om du är intresserad av att resursplanera preliminärt, vänligen kontakta per.henriksson@projectsoftware.se.

 

Läs originalartikeln hos Silverbucket här.

 


 

Varför är möten gällande resursplanering så viktiga?

Postad: 2022/05/06

Under resursplaneringsmöten kan alla frågor som handlar om resurser och beläggning diskuteras och man kan fatta gemensamma beslut. Det är också bra tillfälle för att gå igenom hur veckan har varit och hur det ser ut framåt. Försäkra sig om att alla projekt beläggs under de kommande veckorna. Hur ofta man väljer att hålla dessa möten kan variera beroende på organisationens storlek och även på projektens karaktär. I mindre organisationer kan varje månad räcka, men i de flesta fall förändras situationen så ofta att det krävs flera möten. Organisationens storlek avgör också om det kanske räcker med ett möte i veckan för hela företaget eller om olika enheter ska hantera delar separat.

Under resursplaneringsmöten kan det vara bra att titta på hur den aktuella beläggningen ser ut. Det man bör se över är vilka resurskrav som finns i aktuella projekt, säkerställa att arbetsbelastningen är ok för varje team och medarbetare, identifiera potentiella konflikter och optimera resursanvändningen i hela organisationen. En konflikt kan vara en situation där en resurs behövs i flera projekt samtidigt eller om en nyckelresurs är frånvarande på grund av till exempel långtidssjukskrivning. Det kan även uppstå konflikter om kompetenskraven inte uppfylls eller om de nödvändiga rollerna inte finns tillgängliga. I slutändan handlar det om förhållandet mellan resurser och projekt.

Resursplaneringsmöten berör ofta nya projekt, scheman och krav på resurser och kompetens. Nya projekt leder ofta till konflikter och förändringar, vilket gör det nödvändigt att anpassa befintlig planering och eventuellt flytta resurser från ett projekt till ett annat.

Det är också viktigt att ha koll på de projekt som är på gång inom en snar framtid. Detta är särskilt viktigt ur prognossynpunkt för att identifiera potentiella möjligheter eller risker framåt. Samtidigt går det också att se om planeringen är tillräcklig för att klara av budgeten eller om det behövs nyrekryteringar för att komma till rätta med resursbrist.

Framför allt handlar resursplaneringsmöten om medarbetarnas välbefinnande och att optimera resursplaneringen. Har vi tillräckligt med resurser? Har vi rätt kompetens i våra projekt? Vad händer om vi inte kan bemanna stora projekt? Ska vi ta in underkonsulter i stället för att rekrytera ny personal? Det är bra att få svar på dessa frågor vid dessa regelbundna möten och lösa eventuella problem.

 

Resursplaneringsmöten omfattar allt av följande:

  • Regelbundna möten är nödvändiga. Annars är det lätt att tappa kontrollen.
  • Framför allt är mötena en möjlighet till kommunikation och utbyte av information. Berörda parter bör komma överens om de frågor som berör resursplaneringen så att alla vet vad status är.
  • Möten bidrar till att skapa transparens i hela organisationen.
  • De innebär att kunna blicka tillbaka, bedöma den nuvarande situationen och – viktigare – fokusera på framtiden.
  • Den rådande situationen bör granskas utifrån resurser, rollkrav och kompetenser. Har vi nödvändigt antal personer i rätt roller? Finns rätt kompetens med tanke på våra projektkrav? Har alla en optimal arbetsbelastning?
  • Undvika otrevliga överraskningar genom att prognostisera framtida scenarier och försäkra att alla berörda parter är involverade när beslut ska fattas.

 

Läs originalartikeln hos Silverbucket här.

 


 

Newsec börjar resursplanera i Silverbucket

Postad: 2022/03/29

Nu har Newsec, jätten inom fastighetsförvaltning, tecknat avtal med oss. De börjar, som så många andra, använda Silverbucket för sin resursplanering. Silverbucket är ett projekt- och resursplaneringsverktyg som passar alla verksamheter där resurser och/eller projekt ska fördelas. Fördelar som kunderna upplever med verktyget är bland annat att det är både enkelt och snyggt. Användarvänligt helt enkelt!

Är du nyfiken på hur ni skulle kunna få bättre koll på er beläggning? Välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se eller på telefon +46 73 807 83 52.

Läs mer om Silverbucket här.

 


 

Aspia väljer Silverbucket för resursplanering!

Postad: 2022/03/08

Vår kundskara växer i en stadig takt. Nu väljer även Aspia att börja använda Silverbucket för sin resursplanering. Aspia är en marknadsledande byrå inom redovisning, lön och skatt.  Nu hoppas vi på att kunna hjälpa dem med deras interna resursplanering.

Silverbucket är ett mycket enkelt och användarvänligt resurshanteringsverktyg som blir alltmer populärt bland projektintensiva verksamheter.

Är ni nyfikna på hur ni skulle kunna få bättre koll på er beläggning så är ni varmt välkomna att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se eller på telefon +46 73 807 83 52.

Läs mer om Silverbucket här.

 


 

Ny VD för Project Software Sweden AB

Postad: 2022/03/01

Styrelsen för Project Software Sweden AB har utsett Per Henriksson till ny VD för bolaget. Per har sedan sommaren 2019 varit ansvarig för bolagets försäljning men tar nu klivet upp som VD. Tidigare VD Orvar Lindbäck fortsätter sitt ordinarie engagemang inom Sundbom Group med fokus på konsulttjänster inom upphandling och ekonomistyrning samt deltagande i gruppens styrelser.

 

Stockholm 2022-03-01

Per Sundbom
VD
Sundbom Group AB

 

 


 

Nya Silverbucket-kunder

Postad: 2022/02/18

Vad har EPG Projektledning AB och VBK Konsulterande Ingenjörer AB gemensamt? Jo de har också börjat använda Silverbucket för resursplanering!

Är ni nyfikna på hur er resurshantering skulle kunna hanteras smidigare så är ni varmt välkomna att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se eller på telefon +46 73 807 83 52.

Läs mer om Silverbucket här.

 


 

Fördelar med proaktiv resurshantering

Postad: 2022/02/03

Tror du att resurshanteringen inte påverkar genomförande av ett lyckat projekt? Eller tror du att resurshanteringen kan ha en märkbar inverkan på alla delar i projekt? Tuomas Mikkola, Project Business Consultant på Silverbucket, har föreläst om proaktiv resurshantering och har därefter sammanfattat huvudpunkterna i en artikel nedan.

Fördelar med att arbeta proaktivt med resurshanteringen kan vara;

  • Inga försenade projekt på grund av utmaningar eller problem relaterade till mänskliga resurser.Löften om vissa resurser kan sättas upp i projekt vilket innebär att man blir utlovad en viss typ av kompetens vid en viss tidpunkt. Det kan i sin tur vara avgörande för att projektet ska kunna genomföras i tid.
  • Förmåga att se åt vilket håll projektet är på väg.När resursplaneringen är uppdaterad betyder det att de resurser som är inplanerade sannolikt också kommer utföra jobbet. Genom att jämföra timmar och fördelning mot budgeten så går det också att se vart projektet är på väg.
  • Jämn beläggning.Med en rimlig resurshantering kan man undvika över- och underbelastning av resurser, vilket värdesätts av både ledning och medarbetare.
  • Ha förnuft i resursplaneringsarbetet.När resursplaneringen sköts på ett smidigt sätt så får ansvariga mer tid över för det riktiga arbetet, det blir med andra ord ett mer produktivt arbete.

Läs hela artikeln om proaktiv resurshantering här>>

 

Om du nyfiken på Silverbucket, läs mer om verktyget här.

Vill ni veta mer om hur Silverbucket kan hjälpa just er med resurs- och projektplanering? Välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se   eller på telefon+46 73 807 83 52.

 


 

Allt fler väljer Silverbucket

Postad: 2022/01/19

Nu har Combient Mix, Mondo Arkitekter och Total Arkitektur och Urbanism anslutit sig till den växande skaran som använder Silverbucket för sin resursplanering. Silverbucket är ett resursplaneringsverktyg som är känt för sin användarvänlighet. Verktyget blir alltmer populärt att använda för att hålla koll på sin beläggning.

Behöver ni också få bättre rutiner kring resurshantering är ni varmt välkomna att kontakta Per Henriksson, per.henriksson@projectsoftware.se, +46 73 807 83 52.

Läs mer om Silverbucket här.

 

                    

 


 

Mer framgångsrika projekt med hjälp av machine learning

Postad: 2021/11/04

Resultat av ett examensarbete visar hur detta kan gynna Silverbuckets kunder

Är det verkligen möjligt att förutse hur lyckat ett projekt kommer bli? Svaret är ja enligt Alexi Lattunen, scrum master på Silverbucket. Han har gjort en avhandling vid Tampere Universitet, ”Förutse projektets genomförande utifrån en resursplanering med hjälp av machine learning”.

Är det verkligen så viktigt att kunna förutse ett projekt? Och varför?

Läs artikeln här>> More successful projects by means of machine learning – results of a thesis will also benefit Silverbucket’s customers

 

Project Software är Sveriges återförsäljare av Silverbucket, ett av de mest användarvänliga verktygen för resursplanering. Har du frågor om resursplanering så är du varmt välkommen att kontakta per.henriksson@sundbompartners.se.

 


 

Resursplaneringens fallgropar

Postad: 2021/10/19

I många organisationer kan resursplanering upplevas mest som obligatoriskt och lite tråkigt. Men med rätt verktyg kan det faktiskt vara både enkelt och roligt att resursplanera. I denna artikel går man igenom de vanligaste fallgroparna när det kommer till resursplanering. Vi får veta hur dessa kan undvikas med hjälp av resursplaneringsverktyget Silverbucket.

Läs artikeln här>> https://www.silverbucket.com/blog/the-pitfalls-of-resource-planning

Har ni frågor om resursplanering är ni varmt välkomna att kontakta per.henriksson@sundbompartners.se.