Resursplanering viktig under lågkonjunkturen

Postad: 2023/03/21
Resursplanering i lågkonjunktur

 

Håll koll på er resursplanering för att bättre kunna styra företaget genom lågkonjunkturen

Resursplanering är en viktig del av projektledningen, särskilt i dessa ekonomiskt utmanande tider. När konkurrensen växer och marknaden krymper är det viktigt att behålla företagets position på marknaden. Det är till och med möjligt att uppnå tillväxt under en lågkonjunktur. Noggrann resursplanering ger projekten goda marginaler. Om man kan identifiera de faktiska kostnaderna för projektets resurser blir det enklare att säkra kommande jobb till rätt pris.

I takt med att konkurrensen blir hårdare kan ett företags förmåga att kamma hem affärer ofta bero på att kunden är bekant sedan tidigare. Om det inte är så behöver kanske priset vara lägre än konkurrenternas. För att kunna beräkna ett konkurrenskraftigt pris behöver man ta hänsyn till projektets personalkostnader. Med hjälp av Silverbucket kan man enkelt jämföra faktiskt uppnådda resultat mot resursplaneringen och sedan dra lärdomar från det. Effektiv resursplanering minskar på så sätt personalkostnaderna. En uppdaterad resursplanering ger också en tillförlitlig bild av framtiden så att man vet när det är dags att planera för nya projekt och även identifiera och bemöta potentiella resurskrav.

 

Effektiv resursanvändning ökar flexibiliteten

Under en lågkonjunktur är det viktigt för företag att kunna agera flexibelt. Om resursplaneringen alltid är uppdaterad så ser man enkelt vem som är tillgänglig oavsett när behovet finns. Silverbuckets funktion att hantera kompetenser gör att befintliga resurser kan nyttjas optimalt. Med hjälp av medarbetarnas kompetensprofiler kan företaget enklare nyttja resurserna mellan olika team ifall arbetsbelastningen skulle svikta på ett håll och det motsatta på annat håll. På så sätt kan man också undvika uppsägningar.

Uppsägningar kan dock ibland vara svåra att undvika men se i så fall först över vilka alternativ som finns. Risken med att säga upp personal kan resultera i att deras kompetens plötsligt kan komma att behövas akut längre fram och genast har företagets förmåga att hantera en kris förvärrats ännu mer.

 

Kostnadshantering och välbefinnande som en konkurrensfördel

Silverbucket visualiserar personalkostnader i projekten och data på de faktiska siffrorna som stödjer kostnadshanteringen. Planerar man varje projekt noggrant och använder Silverbuckets beräkningar för personalkostnader så kan man enkelt få fram rätt pris för en produkt eller tjänst. På så vis förbättras företagets priskonkurrenskraft och man bibehåller lönsamheten även under sämre tider.

Medarbetarnas välmående ger också ökad lönsamhet. Kriser har en stor förmåga att påverka människors välbefinnande. Att hålla medarbetarna motiverade under sämre tider ger en konkurrensfördel. Se därför alltid till att arbetsbelastningen för var och en är rimlig och jämnt fördelad.

 

En uppgång kommer

Lågkonjunkturer varar inte för evigt utan det kommer att vända på sikt. Under tiden kan det vara en bra idé att granska tidigare projekt i Silverbucket för att identifiera förbättringspotential inför kommande projekt samt nivåer på personalkostnader. I Silverbucket kan man inför framtiden också tydligt se när beställningarna börjar bli fler än vad befintliga resurser och kompetenser räcker till för. Man vet därför i god tid när det börjar bli dags för eventuella rekryteringar som både uppfyller rollberhov och kompetens för varje projekt. På så sätt kan man tacka ja till projekt i framtiden och rekryteringsprocessen kan påbörjas i god tid.

Oavsett hur den ekonomiska situationen ser ut för närvarande är resursplaneringen nödvändig för ett företag. Silverbucket är ett bra och effektivt verktyg för projektledare och chefer, särskilt under en lågkonjunktur. Vem vill inte ha ett team som kan jobba effektivt och flexibelt? Med hjälp av ett bra resursplaneringsverktyg så får ledningsgruppen en tydlig vision inför framtiden och bättre tider och kan därför framgångsrikt leda sin verksamhet genom den tuffa perioden man befinner sig i.

 

Om du nyfiken på Silverbucket, läs mer om verktyget här.

 

Vill ni veta mer om hur Silverbucket kan hjälpa just er med resurs- och projektplanering? Välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se  eller på telefon +46 73 807 83 52.

 

Läs hela originalartikeln hos Silverbucket här.