Resursplanering blir effektivt och givande med Silverbucket

Postad: 2023/05/08

Resurshantering effektivt med Silverbucket

Daterade Excel-ark gömda någonstans i molnet, överarbetade medarbetare och försenade projekt låter väl inte så lockande? Resursplaneringen behöver inte vara tidskrävande, splittrad och tråkig. Vid debiterbart projektarbete så är uppdaterad information om resurser avgörande. Informationen måste dessutom vara uppdaterad, tydlig och lätt att hitta.

Silverbucket är helt enkelt det bästa verktyget på marknaden för hantering av projektresurser. Det hjälper till att hålla projektens tidsplan, ser till att medarbetarna utnyttjas optimalt och ökar på så vis produktiviteten. Att resursplanera i Silverbucket gynnar alla, både projektmedarbetare och chefer”, säger Reija Stenroos, marknadschef på Silverbucket.

När resurserna är uppdaterade så kan man undvika otrevliga överraskningar längs vägen. Det är då möjligt att i god tid reagera vid eventuella problem som uppstår, till exempel överbokning eller sjukskrivning”, fortsätter Stenroos.

När arbetsbördan är jämnt uppdelad mår medarbetarna bättre. För högsta möjliga produktivitet är det också viktigt att rätt resurser allokeras till rätt projekt. Tack vare Silverbucket blir det enkelt att fördela medarbetarnas kompetens effektivt. Det går att filtrera fram resurser med en viss kompetens med hjälp av bara ett par klick. På så sätt kan man också identifiera om en viss kompetens saknas och det är dags att rekrytera.

 

Många teknikföretag väljer resursverktyget som är designat i Finland

Silverbuckets verktyg för resurshantering har funnits på marknaden i 11 år. I oktober 2021 förvärvade EG Construction företaget som en del av deras finansiella- och projektledningslösningar. Alla Silverbucket-anställda i Tammerfors är fortfarande kvar i Finland – likaså produktutvecklingsenheten. Några stora teknikföretag som Eaton, WSP och J P Hildreth Ltd, är nöjda Silverbucket-kunder.

Som en tumregel gynnar Silverbucket alla företag med över 30 anställda som är involverade i debiterbara projekt. Om du vill ha mer lätthanterade projekt är Silverbucket svaret. Det gör resurshanteringen effektiv, uppdaterad och till och med ganska rolig”, lovar Stenroos.

 

Balanserar arbetsbelastningen på olika platser

Verktyget är också mycket användbart för företag med kontor på olika platser. Oavsett om man är baserad i Helsingfors, London och Berlin får man en bra överblick av samtliga i Silverbucket. Resursplaneringen kanske är helt optimal i London men i Helsingfors är det tvärtom med en ständig brist på resurser och i Berlin kanske det finns utrymme för helt nya projekt.

Silverbucket kan också användas för att balansera arbetsbördan mellan olika delar i verksamheten. Om olika delar i företaget suttit med egna eller olika Excel-ark och inte är uppdaterad kring resursplaneringen så kanske ingen märker att det råder en enorm brist på en viss typ av experter på ett vissa håll, medan det finns för många av samma på ett annat. I värsta fall används underleverantörer eller fler personer rekryteras trots att det egentligen inte behövs. Silverbucket förbättrar allas arbetssituation, det gör att projekt löper på snabbare och produktiviteten ökar. Det märks på en gång i företagets resultat”, säger Stenroos.

 

Silverbucket är ett agilt företag och snabba med att möta kundernas behov.

Våra kunder bidrar ständigt med nya idéer, de låter oss veta vilken typ av funktioner de vill se i Silverbucket. Vissa kunder har till och med kommit på helt nya sätt att använda Silverbucket”, säger Stenroos.

 

Om du nyfiken på Silverbucket, läs mer om verktyget här.

 

Vill ni veta mer om hur Silverbucket kan hjälpa just er med resurs- och projekthantering? Välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se  eller på telefon +46 73 807 83 52.

 

Läs originalartikeln hos Silverbucket här.