Excel vs Resursplaneringsverktyg för resursplanering?

Postad: 2023/10/10

Excel vs Resursplaneringsverktyg för resursplaneringExcel vs Resursplaneringsverktyg för resursplanering?

Att effektivt hantera och planera resurser är avgörande för framgång inom många verksamheter. Vissa använder Excel när de resursplanerar medan allt fler har börjat använda ett specialiserat resursplaneringsverktyg. Vi kommer här att utforska skillnaderna mellan dessa två tillvägagångssätt.

 

Flexibilitet vs. Specialisering

Excel: Excel är flexibelt och kan anpassas för att hantera en mängd olika uppgifter, inklusive resursplanering. Du kan skapa anpassade kalkylblad och formler som passar dina behov. Det ger dig full kontroll över strukturen och layouten.

Resursplaneringsverktyg: Specialiserade resursplaneringsverktyg är utformade specifikt för att hantera resursplanering. De erbjuder vanligtvis fördefinierade mallar och funktioner som är inriktade på att effektivisera processen. Ofta är systemen molnbaserade och standardiserade vilket gör att det kan spara både tid och minska risken för fel.

 

Automatisering och Integration

Excel: Excel kräver oftast manuell datainmatning och uppdatering. Integration med andra system kan vara möjlig, men det kan vara komplicerat att uppnå och kräva omfattande arbete.

Resursplaneringsverktyg: Specialiserade verktyg kan automatisera många aspekter av resursplaneringen vilket minimerar administration och dubbelarbete att fylla in samma data på flera ställen. De kan integreras med andra system såsom affärssystem med tillhörande tidrapportering, CRM-verktyg eller rapportverktyg för att säkerställa att all data är uppdaterad och korrekt.

 

Samarbete, Tillgänglighet och Risk

Excel: Om du delar Excel-filer via e-post eller molntjänster kan det bli svårt att hålla reda på den senaste versionen. Samarbete kan vara utmanande, och flera personer kan oavsiktligt redigera samma fil samtidigt och ändra fel saker som formler. Det kan också vara en risk då ansvaret för Excel-filen ofta ligger på ett fåtal personer inom organisationen.

Resursplaneringsverktyg: De flesta resursplaneringsverktyg erbjuder möjligheter till samarbete i realtid. Teamet kan enkelt se och uppdatera resursplanen och kommunicera om förändringar. Detta kan öka produktiviteten och minska risken för missförstånd.

 

Rapportering och Analys

Excel: Du kan skapa anpassade rapporter i Excel, men det kan vara tidskrävande att sammanställa och analysera data. Det kräver ofta omfattande formelarbete och manuell manipulation av data.

Resursplaneringsverktyg: Specialiserade verktyg erbjuder ofta inbyggda rapporter och analyser och går samtidigt att integrera med andra rapportverktyg. Du kan snabbt generera översikter av resursfördelningen och identifiera flaskhalsar eller möjligheter till förbättring.

 

Kostnad och Komplexitet

Excel: Excel är generellt sett ett lågkostnadsalternativ eftersom det ingår i Microsoft Office-paketet. Det kan dock kräva tid och expertis att skapa avancerade resursplaneringslösningar. Tid är också pengar!

Resursplaneringsverktyg: Specialiserade verktyg kan vara dyrare att införa, men de erbjuder oftast mer avancerade funktioner och snabbare implementering.

 

Sammanfattningsvis är valet mellan att använda Excel eller ett specialiserat resursplaneringsverktyg beroende av dina specifika behov. Excel kan vara ett alternativ för mindre organisationer med enklare planeringsbehov som inte har insett fördelarna med ett effektivt verktyg. Medan ett resursplaneringsverktyg ger ett mer säkert och strukturerat arbete med möjlighet till användarvänliga, smarta och tidsbesparande funktioner.

 

 

Projekt Software är återförsäljare i Sverige av Silverbucket, ett enkelt och smidigt verktyg för resursplanering. Läs mer om Silverbucket här.

Vill ni testa Silverbucket i er organisation? Starta din kostnadsfria testperiod här.

 

Är du nyfiken på hur Silverbucket skulle kunna hjälpa er med resurs- och projekthantering? Varmt välkommen att kontakta Per Henriksson:

📧 per.henriksson@projectsoftware.se
📞 +46 73 807 83 52.