Användartips i Silverbucket för projektledare

Postad: 2021/09/22

Silverbucket är ett mångsidigt och lättanvänt verktyg även för projektledare som är vana vid att projekten ändras och där man behöver ha koll på budgeten.

I Silverbuckets artikel utgår man från att en första resursplanering redan är gjord och att projektledaren enkelt kan fortsätta att arbeta med resursplaneringen när projektet är i produktion. Här finns bland annat enkla rapporter för att kunna följa upp budgeten under projektets gång. Vi får också se exempel på hur enkelt det är att göra förändringar i en redan uppsatt resursplanering.

Silverbucket är med andra ord ett mycket användbart och enkelt verktyg för dig som projektledare. Läs hela artikeln här>>

Vill du veta mer om resursplanering i Silverbucket är du välkommen att kontakta Per Henriksson, per.henriksson@sundbompartners.se.