Användningsområden för preliminär resursplanering

Postad: 2022/06/03

I Silverbucket är det möjligt att göra två olika typer av allokeringar: bekräftade och preliminära. Preliminära allokeringar är exempelvis användbara i följande fall:

Förändringar i projekt

Ett projekt slutförs tidigare eller senare än vad som var planerat från början. Projektledaren kan då uppdatera resursplaneringen genom att använda preliminära allokeringar. På så sätt blir det enkelt att jämföra den tidigare planeringen med den nya.

Semesteransökan

Medarbetarna kan lägga in sina önskemål om när de vill ha semester med hjälp av preliminära allokeringar. På så sätt finns allas önskemål i en och samma vy vilket ger en bra överblick.

Merförsäljning i projekt

Preliminära allokeringar kan användas när ett projekt blir förlängt. Om exempelvis ett projekt enligt ursprungsplanen skulle ha slutförts i slutet av januari men nu med största sannolikhet kommer pågå till slutet av mars, då kan preliminära allokeringar användas för att kunna se de övergripande effekterna i projektet.

Projektens resursplanering

Projektledarna kan få behörighet att göra preliminära allokeringar för sina projekt. De kan sedan göra projektets resursplanering genom att använda preliminära allokeringar som sedan chefen får acceptera eller neka. Från resursvyn kan man se den övergripande vyn för hela organisationen.

 

Möjligheten att göra preliminära allokeringar är inte aktiverat som standard i kundens miljö. Om du är intresserad av att resursplanera preliminärt, vänligen kontakta per.henriksson@projectsoftware.se.

 

Läs originalartikeln hos Silverbucket här.