Med Silverbucket erbjuder vi en enkel och intuitiv molnlösning för projekt- och resursplanering. Ta din bemanningshantering till nya nivåer och skaffa snabb överblick över resursläget i din verksamhet.

Du får också tillgång till en stor mängd färdiga rapporter för projektuppföljning, baserade på faktiskt utfall i kombination med prognostiserade timmar. Du väljer själv om du vill arbeta utifrån ett projekt- eller resursperspektiv.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Få enkelt överblick över medarbetarnas beläggningssituation. Grafiken är enkel att förstå med hjälp av olika färgkombinationer. Upptäck flaskhalsar och lokalisera kapacitet för ett balanserat resursutnyttjande. Skapa olika projekttyper för att se hur mycket tid som avsätts internt kontra externt. Även frånvaron hanteras i Silverbucket vilket innebär att exempelvis semesterlistan växer fram i takt med att beläggningsprognosen uppdateras.

Att koppla en resurs till ett projekt har aldrig varit enklare. Med ett enkelt drag-and-dropverktyg kan du snabbt och enkelt ange bemanningsbehovet. Du väljer själv om du vill arbeta på dag, vecka eller månadsnivå och kan när som helst byta tidsenhet.

Silverbucket erbjuder en enkel portal för tidrapportering. Baserat på antalet rapporterade timmar blir det möjligt att överblicka faktiskt utfall kontra planeratutfall samt hur projektet ligger till mot budget.

Silverbucket går utmärkt att integrera mot olika affärssystem. Ofta finns projekt och resurser redan upplagda i ett annat system, därför passar det bra att integrera just denna information för att slippa onödig, manuell hantering.

De vanligaste integrationerna är:

  • Projekt och kunder
  • Resurser
  • Faktiskt utfall (timmar och kronor)

Silverbucket levereras som en Saas-tjänst (Software as a Service). Du får bättre kontroll över kostnaden då månadsavgiften inkluderar backuper och uppgraderingar av er konfiguration. Du når planeringsverktyget från dina mobila enheter och kan få en korrekt överblick av bemanningssituationen vart du än befinner dig.

Ni betalar endast för de resurser som används. Dessa administreras enkelt av kunden och kan när som helst aktiveras eller inaktiveras.