Prognoser & Rapporter

Silverbucket

Prognoser & Rapporter

 

Silverbucket hjälper dig att förstå affären. Du får tillgång till prognoser för enskilda projekt och ett brett utbud av rapporter som kombinerar tidigare och framtida information.

 

 

Grafisk resursöversikt

Resursöversikten hjälper dig att få överblick över din rådande situation och se hur den kommer att se ut framåt. Till exempel kommer du att kunna identifiera hur mycket ledig kapacitet som är tillgänglig. Finns det tillräckligt med fakturerbara projekt, har vi tillräckligt många anbud/prospekts ute och har vi tillräcklig kapacitet eller behöver vi anställa flera resurser?

 

 

 

 

 

 

Jämför de faktiska resultaten med planeringen

Silverbucket gör det enkelt att modellera sannoliokheten i dina resursplaner genom att jämföra de faktiska utfallstimmarna mot prognosen. Information gör att du kan planera bättre och få mer träffsäkra projekt ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv.

 

 

 

 

 

 

Prestationsmätare

Du kan kontrollera nuläget med egna prestaionsmätare. Skapa lämpliga KPI: er för din organisation och kontrollera status genom att kombinera tidigare utfall mot framtida resursplanering.

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort antal rapporter hjälper dig att fatta bättre beslut

Silverbuckets stora utbud av rapporter ger svar på frågor som vad vår debiteringsgrad, utnyttjandegrad, intäktsprognos, timbudgetar eller faktureringsprognos är. Rapporterna är indelade i två kategorier för att göra dem lättare att hitta. En kategori fokuserar på prognoser och den andra på utfallstimmar.

 

 

 

 

 

 

Bättre koll genom att övervaka projektbudgeten

Oavsett om du vill få koll på de budgeterade timmarna, utgifterna eller inkomsterna så är allt möjligt. Du kan dessutom jämföra budgeterade värden med realiserade värden och analysera mer än ett projekt i taget.

 

 

 

 

 

Är du intresserad och vill veta mer om hur du kan resursplanera i Silverbucket är du välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se eller på telefon 073-807 83 52.

Du har även möjlighet att testa verktyget gratis i 30 dagar;

 

 

Är du redan kund och behöver support i Silverbucket hittar du kontaktuppgifter här.