Planera resurser i projekt

Silverbucket

Planera resurser i projekt

 

Silverbucket möjliggör snabb och effektiv resursplanering, det är också lätt att bygga projektteam.

 

 

Planera resurser eller roller

Har du koll på vilka som ingår i ditt projektteam? Du kan då lägga till de resurser som behövs i projektet och sedan börja planera deras tid. Om du ännu inte vet kan du i stället resursplanera för specifika roller i Silverbucket. På så sätt ser du hur rollbehovet påverkar den totala kapaciteten och vilka kompetenser som kommer behövas för projektet. När du sedan vet vilken resurs som ska göra jobbet är det enkelt att lägga över resursplaneringen från rollen till rätt resurs i projektet.

 

 

 

 


Resursplanera på uppgifter – Tidslinjer med GANTT-schema

Ibland behöver man en mer detaljerad resursplanering. Då kan du resursplanera för en resurs eller roll på en uppgift i projektet. Uppgifterna kan du använda för att få en tydligare beskrivning av projektet med hjälp av Silverbucket Ganttschema-funktion. På så sätt blir det enkelt att planera och man får en bra översikt.

 

 

 

Enkelt att ändra planeringen

Uppdatera en persons resursplanering på några sekunder genom att snabbt och enkelt måla upp planeringen med din musmarkör på datorn. Du kan snabbt ändra planeringen genom att dra över önskat tidsintervall med önskad nivå.

 

 

 

 

 

Riskhantering i projekt

Ett projekt är i ständig förändring. Du kan hantera det genom att fundera över riskerna i projektet. Silverbuckets riskhantering hjälper dig att hålla reda på dessa. Du kan ange önskade risktyper och filtrera projekt efter faktorer som risknivå. Detta gör att du kan agera på förändringar innan de ställer till det för projektet.

 

 

 

Flera projekt sammanfattade i en enda vy

Ibland kan det vara till hjälp att se alla dina projekt samtidigt. Du kan filtrera information utifrån flera olika perspektiv och skapa en överblick av det går för hur dina projekt. Analysen kan visualiseras när det gäller milstolpar, numeriska data eller riskhistorik.

 

 

 

 

Preliminära allokeringar för att underlätta projektplaneringen

Projektplaner förändras ibland med tiden. Eller kanske du fortfarande håller på att utarbeta nästa steg i projektet. I sådana här situationer kan du göra preliminära resursplaneringar för att lättare kunna se och förstå helheten. När planen är bekräftad är det enkelt att ändra preliminära allokeringar till bekräftade.

 

 

 

 

 

 

Program håller allt organiserat

Bunta ihop flera projekt under ett program. Detta ger dig en översikt av flera projekt som alla hör till samma program. På så sätt blir det enkelt för dig att hantera större enheter samtidigt som exakta resursplaner utarbetas.

 

 

 

 

 

Resursförfrågningar ger struktur till planeringen

Behöver du ett mer formellt sätt att hantera resurser? I så fall är det fördelaktigt att använda resursförfrågningar. På så sätt kan du dela arbetsbelastningen jämnt mellan alla och se till att samma resurser inte blir överbelastade.

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad och vill veta mer om hur du kan resursplanera i Silverbucket är du välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se eller på telefon 073-807 83 52.

Du har även möjlighet att testa verktyget gratis i 30 dagar;

 

Är du redan kund och behöver support hittar du kontaktuppgifter här.